Wednesday, September 18, 2019

Trường Nữ Trung Học Qui Nhơn (Ngô Chi Lan)

Nguồn nhacxua.vn

* Ấm áp khi ngôi trường Nữ Trung Học Qui Nhơn có trong danh sách , một trong những ngôi trường Nữ nổi tiếng của miền Nam trước tháng 4-1975 – (Thanh Hiền Nguyễn)

Trường này nguyên là Trung Học Tư Thục Tân Bình, mở dạy các lớp trung học đệ nhất cấp nằm trên đường Nguyễn Huệ, nhưng quay mặt về hướng Bắc, phía Nhà Thờ Chánh Tòa (còn gọi là Nhà Thờ Nhọn), và cổng trường thông ra đường Hai Bà Trưng. Sau năm 1963, cơ sở này được sung công và thuộc tài sản của tỉnh Bình Định, rồi chuyển cho Bộ Giáo Dục để mở một trường trung học công lập cho tỉnh.

Từ giữa năm 1964, trường này trở thành công lập, cổng quay lại về hướng Nam (phía bở biển) để thông ra đường Nguyễn Huệ và đổi tên là trường Nữ Trung Học Qui Nhơn.

Trường được hợp thức hóa bằng nghị định số 2214/GD/PC/NĐ, ký ngày 4 tháng 12 năm 1964 của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, và khai giảng niên khóa đầu tiên 1964-1965. Ban đầu, trường chỉ có các lớp trung học đệ nhất cấp, rồi được phát triển thành đệ nhị cấp. Niên khóa 1972-1973, trường sở phát triển tới 18 phòng học với sĩ số là 2559 người, trong đó có 1892 nữ sinh đệ nhất cấp và 667 nữ sinh đệ nhị cấp.

Nữ Trung Học Qui Nhơn là trường công lập đệ nhị cấp có lớp 12, và trải qua 3 đời hiệu trưởng: Cô Trần Thị Gia (1964-1968), cô Vương Thúy Nga (1968-1970) và cô Lê Thị Cúc (1970-1975).

Một sự kiện quan trọng là, niên khóa 1972-1973, trường Nữ Trung Học Qui Nhơn được Bộ Giáo Dục cho đổi tên thành trường Nữ Trung Học Ngô Chi Lan, là tên của một nữ danh sĩ thời Hậu Lê. Bà Ngô Chi Lan nổi tiếng về nhan sắc và đức hạnh, giỏi thi ca, thông nhạc lý, viết chữ đẹp. Chính Vua Lê Thánh Tông đã ban khen, phong danh hiệu Kim Hoa Nữ Học Sĩ, cho dự nhiều cuộc xướng họa thơ văn của triều đình, được giao việc dạy lễ nghi và văn chương cho các cung nhân.


 Nguồn nhacxua.vn

No comments:

Post a Comment