Thursday, February 8, 2024

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


CUNG kính mời nhau một tách trà

CHÚC mừng Xuân mới, tiễn năm qua

TÂN niên hạnh phúc và như nguyện

XUÂN đến bình an khắp mọi nhà.

VẠN nỗi ưu phiền buông xả hết

SỰ đời trăm mối được hanh thông

NHƯ Lai, Đạo Pháp đồng quy hướng

Ý nguyện vẹn toàn đẹp ước mong. 

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


_____________________________________

No comments:

Post a Comment