Friday, September 26, 2014

Khóc Bạn !

Ngọc Lựu


Thiên Hương nay đã lìa trần,
Không còn vương vấn nợ nần thế gian.
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng,
Giã từ cuộc sống nặng mang cho mình.
Không gian như đã lặng thinh,
Bạn bè ai cũng thật tình sẻ chia.
Từ nay mãi mãi xa lìa,
Thiên Hương vĩnh viễn khắc bia mộ phần.
Đâu còn giọng hát ấm nồng,
Đâu còn góp sức góp phần cho nhau.
Tiếc thương cũng sẽ nhạt màu,
Thiên Hương an giấc mộng sầu ngàn năm.

Ngọc Lựu
Garden Grove, 25/09/2014

No comments:

Post a Comment