Saturday, September 27, 2014

Thành Kính Phân Ưu


  
Vô cùng thương tiếc
Bạn Nguyễn Thị Hương
(tức Ca Sĩ Thiên Hương - CHS Trinh Vương Quy Nhơn)
Pháp Danh Diệu Liên
đã từ trần lúc 9 giờ 50 tối ngày 23 / 9 / 2014 tại California
hưởng dương 57 tuổi

BBT QUYNHƠN11 và Thân Hữu thành kính phân ưu
cùng anh Nguyễn Thanh Sơn và Tang Quyến

Nguyện cầu Hương Linh Bạn Thiên Hương
sớm yên vui nơi cõi Vĩnh Hằng


___________________________________________________________

No comments:

Post a Comment