Thursday, September 11, 2014

Tưởng Niệm Biến Cố 911


Biến cố 911 (Sept. 11 – 2001) - Không thể nào quênNhững cành hồng cắm bên cạnh nơi khắc tên 
những nạn nhân vụ khủng bố 911 tại Rose Mary Riso - 
Đài Tưởng Niệm Quốc Gia / New York 
(Sept. 11 - 2014  - 2014 / Hình: Getty Images)

No comments:

Post a Comment