Monday, September 8, 2014

Thành Kính Phân Ưu ..

Cùng gia đình Anh Huỳnh Văn ChiếnNhận được tin buồn Anh Huỳnh Văn Chiến 
Cựu Học Sinh Quy Nhơn
Vừa qua đời vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2014
 tại Houston / Texas, hưởng thọ 70 tuổi
Ban Biên Tập QUINHON11 và Thân Hữu xin thành kính
phân ưu cùng chị Huỳnh Văn Chiến (nhũ danh Trần Thị Hiền), 
chị Huỳnh Thị Kim Oanh, chị Huỳnh Thị Thùy Hạnh
và Tang Quyến

Nguyện cầu Hương Linh anh Huỳnh Văn Chiến
sớm về cõi Vĩnh Hằng

Thành kính phân ưu.


__________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment