Tuesday, December 25, 2018

Vũ Đoàn LTQN tập dợt...

Phạm Lê Huy


Hình ảnh Vũ Đoàn LTQN tập dợt một tiết mục vũ cho ngày Đại Lễ Đống Đa - Xuân Kỷ Hợi
Phạm Lê Huy
(Little Saigon, Dec. 23 - 2018)

No comments:

Post a Comment