Nước tiểu rất dễ bị nhiễm vi khuẩn ngay khi tiểu ra, nhưng một người khỏe mạnh tiểu thì nước này lại rất tinh khiết.

Ðã có những bà mẹ bị hậu sản, uống nước tiểu của chính con mình.

Nước tiểu mới đi tiểu của người không có bệnh đã được dùng để khử trùng, để uống khi du hành trong sa mạc mà không có nước.

Và khi cơ thể bị thiếu nước thì hai trái thận vẫn tiếp tục lấy nước của mô bào để thải ra thành nước tiểu.

2. Khi ta uống nhiều có ảnh hưởng tới sự tiểu tiện không?