Tuesday, May 14, 2024

VIẾT CHO TUỔI 70...

Đỗ Thị Phương Dung


Thời gian nào có chờ ai

Đường đời bước ngắn bước dài tới nơi

Bảy mươi là tuổi ăn chơi

Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi


Bảy mươi là tuổi đến thì

Rất yêu bác sĩ bảo gì cũng nghe

Bảy mươi tuổi thích bạn bè

Liền anh liền chị buôn lê đường dài


Bảy mươi tuổi đã thành tài

Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên

Bảy mươi là tuổi thần tiên

Quên quên nhớ nhớ sợ phiền cháu conĐỗ Thị Phương Dung

_________________________

No comments:

Post a Comment