Friday, August 30, 2013

THU LẠI VỀ

TRẦM TƯỞNG- N.C.M                    
                         Chiều nay thu về trên tay 
                         Lá bay, ôi lá vàng bay!
                         Hồn ai mênh mang ngây say
                         Buồn xưa sao chưa lấp đầy 
                         Thu ơi! Thu về chiều nay . 

                                          * 
                         Gió cuốn ngàn thông reo hát 
                         Ánh chiều vàng phai chợt tắt 
                         Mưa rơi triền dốc chập chùng 
                         Nghe như tiếng buồn nước mắt 
                         Sầu ai rụng cánh hồng nhung.
                                           * 
                         Nhớ người em xưa mắt biếc 
                         Ra đi một chiều luyến tiếc 
                         Gánh sầu trĩu nặng bờ vai 
                         Hằng đêm chiêm bao gối chiếc 
                         Thương hoài một bóng hình ai!  TRẦM TƯỞNG- N.C.M. _____________________________________
_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment