Wednesday, August 21, 2013

THƠ TRẦM TƯỞNG - NCMVƯƠNG LƯỚI TÌNH EM


 Yêu người nên cũng yêu đời
 Yêu em ta được thêm đời xuân tươi
 Ba hai năm đã nửa đời
 Trọn đời ta vẫn bên người ta thương

                           * 
 Lưới tình em giăng ta vương
 Suốt đời mình vẫn chung đường không xa 
 Tình xuân ngây ngất lòng ta
 Tin yêu nồng cháy đậm đà hồn xuân

XÂM TIM

 

Anh muốn xâm mình bóng hình em
 Để tình mình mãi đậm sâu thêm
 Nhưng ngại vết xâm da mau nhạt
 Anh bèn xâm hẳn nó vào tim!
 * 
Xâm vào tim khỏi lo phai nhạt 
Bóng hình em không thể xóa nhòa
 Anh yêu em như đàn yêu tiếng hát 
Đôi ta cùng hòa điệu khúc tình ca! 
 TRẦM TƯỞNG-NCM    _____________________________________________
______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment