Thursday, August 15, 2013

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn..

Du Tử Lê

                                           
                                           Em yêu dấu hết đời anh có lẽ
                                           Không còn gì để gửi lại cho ai
                                           Không còn gì để giữ cho ngày mai
                                           Em lấy hết từ lâu đời sống đó

 

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn

 

    Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi 
    đêm, mưa góc phố, người ngồi ghế, khuya
    Vầng trăng, tôi, cũ, chia lìa
    Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm?

    Gọi tôi, tiếng gọi ai, buồn
    Nhân gian thăm thẳm, ngọn, nguồn cũng xa
    Người về cây, cỏ tháng ba
    Hồn tôi tháng bảy mưa sa đầm, đầm

    Gọi tôi, tiếng gọi tiêu, trầm
   Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh
    Núi sông đốm lửa cuối ghềnh
    Cõi âm: ký ức; cõi trần: lát dao

    Gọi tôi tiếng gọi rầu, rầu
    Ngưạ trong tuyệt lộ, chim đầu ải, sương
    Người còn giữ được mảnh gương?
    Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn.


DU TỬ LÊ   _______________________________
__________________________________________________________

No comments:

Post a Comment