Tuesday, August 13, 2013

Gặp nhau... tay bắt mặt mừng

Phạm Lê Huy


Một số hình ảnh về buổi gặp bạn tại Sài Gòn ngày 8/8/2013Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Aug. 12 - 2013)

________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment