Wednesday, September 18, 2013

MƯA LÒNG

TRẦM TƯỞNG-NCM


Mưa ngoài trời, mưa trong lòng
Mưa trời ray ráy, mưa lòng dầm tuôn
Hỡi người còn nhớ còn thương?
Riêng ta nặng gánh tình tương tư sầu

Ta ôm hoài mối tình sâu
Còn người đi mãi để sầu ta mang
Mưa tình rơi ngập lòng hoang
Mưa trời lướt thướt mênh mang Thu buồn

Sao người trốn chạy yêu thương?
Sao ta cứ mãi tơ vương bóng người?
Mưa Thu rơi ướt đất trời
Mưa lòng ướt cả một đời buồn tênh…

TRẦM TƯỞNG-NCM  _______________________
_________________________________________________

No comments:

Post a Comment