Saturday, September 7, 2013

Thông Báo của Ban Đại Diện CHS Liên Trường Quy Nhơn

.

Ban Đại Diện CHS Liên Trường Quy Nhơn trân trọng thông báo.
1. Qua hai bui hp ngày 11 / 8 / 2013 và 1 / 9 / 2013 ti Little Saigon, Ban Đi Din CHS Liên Trường Quy Nhơn nhim kỳ 2013 – 2015 đã được đ c như sau:
- Trưởng Ban Đi Din : Văn Công Đnh

- Phó Ban Ph Trách Ni V : Võ Ngc Uyn

- Phó Ban Ph Trách Ngoi V : Phm Lê Huy

- Tng Thư Ký : Nguyn Hu Cúc

- Th Qu : T Phan Liên Hương

2. Ngày Đi Hi thường niên năm 2014 s được t chc vào

- Ch Nht ngày 6 / 7 / 2014

- ti Paracel Seafood Restaurant

- đa ch 15583 Brookhurst St. – Westminster, CA 92683

- t 10:00 AM đến 4:00 PM

3. Ngày Tin Đi Hi s được t chc vào

- Th By ngày 5 / 7 / 2014

- ti tư gia ch Võ Th Bình

- đa ch 11841 Lampson Ave. – Garden Grove, CA 92843

- t 4:00 PM đến 10:00 PM

Kính mi Quý Thy Cô, Quý Quan Khách, Quý Anh Ch CHS LTQN và Quý Thân Hu sp xếp ngày gi đ tham d ngày Đi Hi nói trên tht đông đ.
Trân trng kính chào Quý V,
Thay mt Ban Đi Din CHS Liên Trường Quy Nhơn,

Trưởng Ban, 
Văn Công Đnh

Hình nh bui hp mt ti tư gia anh Văn Công Đnh.
* Do CHS Cai Văn Khiêm cung c
p.
Cám ơ
n anh.
 
_______________________________________

No comments:

Post a Comment