Sunday, October 8, 2017

Donald Trump: Quốc Ca & Quốc Kỳ USA

TT DONALD TRUM NÓI VỀ Ý NGHĨA “TẠI SAO CHÚNG TA TÔN TRỌNG QUỐC CA, QUỐC KỲ USA”News Media: “Thưa Tổng Thống, xin ông cho biết cảm tưởng về sự kiện cầu thủ thể thao football không tôn trọng và không chào quốc ca quốc kỳ USA!”…

TT Donald Trump: “Để tôi chia sẻ sự suy nghĩ cá nhân tôi cho các bạn nghe. Đây là một sự kiện rất nghiệm trọng khi nói về sự Tôn Trọng Tổ Quốc của chúng ta. Rất nhiều người  chết, rất nhiều người hy sinh thân thể vì bị thương rất nặng, tôi đã vào nhà thương thăm và chứng kiến những người thương binh, những người chiến binh còn trẻ, tuyệt vời, họ đã mất một cánh tay, một cánh chân, một bộ phận trong thân thể. Tại sao họ bị như vậy, vì họ chiến đấu cho Tổ Quốc, họ chiến đấu cho màu cờ Quốc Kỳ, họ chiến đấu cho Quốc Ca USA… Những hy sinh lớn như vậy, mà có người KHÔNG TÔN TRỌNG Quốc Ca, Quốc Kỳ thì chúng nghĩ như thế nào?”…

TT Donald Trump: “Tôi biết anh là một cầu thủ tài ba, tôi biết anh ném banh xa rất giỏi, tôi biết anh nổi tiếng, tôi biết anh giàu có làm ra nhiều tiền trong ngành thể thao này. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó về anh, nhưng tôi rất thất vọng, ý thức làm công dân Hoa Kỳ của anh rất tồi tệ qua sự KHÔNG TÔN TRỌNG QUỐC CA QUỐC KỲ của USA. Anh không thể nào như vậy được. Nếu anh không thích Đất Nước này, anh có thể dời đi nơi khác, nơi nào anh cảm thấy thích hợp; ngược lại anh là công dân Hoa Kỳ, thì xin anh hãy tôn trọng Quốc Ca Quốc Kỳ. Vì đó là một sự thiêng liêng của bao máu xương tiền nhân dân tộc nói chung, và những người chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh bằng máu, nước mắt, thân xác và cả tánh mạng để cho dân tộc Hoa Kỳ được tự do, được bình an, được dân chủ ngày nay. Anh phủ nhận sự hy sinh cao cả đó, anh không đáng là Công Dân của Siêu Cường Hiệp Chủng Quốc USA này”…TT Donald Trump: “Thật là một điều khó chấp nhận. Này bạn nhé! Bạn có quyền không thích Tổng Thống do dân bầu ra, bạn có quyền không thích thể chế chính phủ hiện tại, bạn có quyền không thích cuộc sống hiện hữu của USA. Bạn có rất nhiều quyền để bạn thích và không thích, vì đó là tự do mà luật pháp Hoa Kỳ đã bảo vệ quyền tự do cá nhân của mỗi công dân. Nhưng đó không ảnh hưởng gì đến Quốc Ca và Quốc Kỳ của chúng ta! Chúng ta hãy tôn trọng Quốc Ca và Quốc Kỳ USA, vì nó đại diện cho TQuốc chúng ta, nó có từ thời lập quốc được gìn giữ đến ngày nay, không phải dành riêng cho Tổng Thống nào, cho thể chế nào, mà cho từng cá nhân của đồng bào Hoa Kỳ chúng ta. Bạn có biết, bao Máu Xương và Nước Mắt đã đổ xuống để có được nước Mỹ ngày nay, và những máu xương và nước mắt đó đã đổ xuống dưới lá cờ này, dưới bài quốc ca này…

Mỗi cá nhân công dân Hoa Kỳ của chúng ta sao lại thờ ơ, sao lại quay lưng đó là hành động thiếu tôn trọng sự THIÊNG LIÊNG tuyệt đối này của dân tộc?… Bạn hãy nghĩ lại hành động này đúng hay sai?”...(baomai.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment