Saturday, October 7, 2017

Hoa Hướng Dương


(hình: Đàm Hoa)
Góc vườn có khóm Hướng Dương,
Nở hoa vàng rực, toả hương ngạt ngào.


Bạn tâm giao tận phương nào ?
Mình ta ngắm mãi nao nao lòng buồn.
Trông hoa như mắt mở luôn,
Những đôi mắt lớn, lệ tuôn trở vào.
Hôm qua một trận mưa rào,
Cho hoa thấm ướt lệ trào hoen mi !
Đàm Hoa (Sept. 4/2017)

-------------

No comments:

Post a Comment