Friday, March 29, 2019

Nỗi Buồn Của Gió

Phạm Tương Như


                                   Người đã xa rồi như áng mây
                                   Sao tôi mong đợi nước sông đầy
                                   Nhìn mây áo trắng chìm đáy nước 
                                   Ngỡ còn lưu luyến lúc chia tay!
                                   Buồn tôi như gió thoảng trên cây
                                   Ướt sương đầu cỏ lá hoa gầy
                                   Gom bao tâm sự từ muôn hướng
                                   Rồi thả theo từng phiến lá bay
                                   Thì thầm trong gió có lời ai
                                   Sao không hò hẹn phút sum vầy
                                   Để nghe hơi thở hoà chung nhịp
                                   Gió đàn lá hát điệu tình say
                                    Nỗi buồn của gió đọng quanh đây
                                    Nhìn nắng tàn phai ở cuối ngày
                                    Tôi sợ lòng tôi đêm thanh vắng
                                    Người đã xa rồi nên mắt cay!

Phạm Tương Như phamtuongnhu.org

____________________________

No comments:

Post a Comment