Monday, May 4, 2020

Cay Đắng Bờ Môi

Cay Đắng Bờ Môi
Sáng tác Châu Đình An - Tiếng hát Quang Lê

Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa
một ngày chim rũ chiều mưa
ngậm ngùi xa cánh đồng xưa... ”______________________________

No comments:

Post a Comment