Monday, May 4, 2020

Những Thiên Thần Áo Trắng

 Angels in Scrubs

Phạm Lê Huy: Trân trọng giới thiệu những tâm tình chân thật của Nha sĩ, Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cùng với tâm khúc Những Thiên Thần Áo Trắng (Angels In Scrubs) của anh với tiếng hát Lê Toàn

Những Thiên Thần Áo Trắng (Angels in Scrubs)
Sáng tác Cao Minh Hưng - Tiếng hát Lê Toàn

Phạm Lê Huy chuyển tiếp 

______________________________________

No comments:

Post a Comment