Sunday, May 31, 2020

Em, Cái Cò Lặn Lội Bờ Sông

Em, Cái Cò Lặn Lội Bờ Sông
Nhạc và lời Hoàng Lộc - Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát Nguyễn Hữu Tân

——————

No comments:

Post a Comment