Thursday, November 24, 2011

Đinh Tấn Khương - THƯ HỒI ĐÁP .                         Dẫu rằng em đã giận Thầy !
                         Nhưng ngày nhà giáo không tày nào quên
                         Nỗi buồn dù nó không tên
                         Nhưng sao cứ mãi lêng đênh còn hoài   
                         Gởi mừng dù có trễ ngày
                         Cũng là nghĩa cử tỏ bày tri ân
                                          ( ? )
 

                   


                      THƯ HỒI ĐÁP
                    
                             
Nhận thư, chẳng biết của ai
                           Đọc rồi, hồi đáp..kẻo người lại mong


                               Xin thưa, tôi chẳng là Thầy
                            Cũng chưa chọc giận, la rầy một ai
                            Cớ sao lại trách, buồn hoài
                            Sống, nên cởi mở cho đời thêm vui
                            Còn bao năm nữa để cười
                            Buồn vui, nghi hoặc.. một đời cũng qua
                            Hận thù chẳng giúp gì ta
                            Tự hào, tự ái.. ấy là do “sân”!!??
                            Cám ơn “nghĩa cử tri ân”
                            Nhưng không dám nhận...một lần cũng không!
                                            
Đinh tấn Khương .

No comments:

Post a Comment