Saturday, November 12, 2011

TO KEEP A SHARP MIND !


                                           Fascinating!
Sáng nay ,  mở mail , thấy bạn gởi  mấy tấm hình  này hay hay  . Đang cuối tuần  được nghỉ ngơi tay chân  ,vậy  thì mình  cùng cho đầu óc hoạt động theo những tấm hình này chút nhé .!
CAN YOU SEE 10 FACES IN THIS TREE?
______________________________________________________THERE'S A FACE IN HERE. CAN YOU SEE IT?
 ________________________________________________________
-________________
___ CAN YOU SEE THE BABY? 

_______________________________________________

 CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE?
_______________________________________________________ CAN YOU SEE THE THREE WOMEN? 
 _______________________________________________________
__
 Send this round' to all your friends, these are really fascinating!

Trần Đức Minh (chuyểntiếp) 

 ___________________________________________________
 

No comments:

Post a Comment