Saturday, November 26, 2011

THƯƠNG ĐỂ ĐÂU .


Author : Thu Dung 

                                        Thương ai không biết để đâu?
                                Ta để trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ
                                Đem gieo vào những vần thơ
                                Chữ thương, chữ nhớ, chữ chờ vấn vương
                                Ta đem thả ở ngoài vườn
                                Để cho gió thổi bốn phương mây ngàn
                                Thế nhưng hồn vẫn mơ màng
                                Tình người vẫn cứ nặng mang trong lòng
                                Hay là ta thả trôi sông
                                Theo khóm lục bình rong ruổi ra khơi
                                Tình này ta gởi lên trời
                                Đêm đêm ngắm ánh sao ngời khắc ghi
                                Tưởng rằng tình đã gởi đi
                                Ngờ đâu khi gặp, tình si kéo về


                                                             ***
Thu Dung .

No comments:

Post a Comment