Sunday, November 13, 2011

ĐƯỢC .


 
Sống 1 kiếp . Bình An là Được .
2 bánh 4 bánh , đi được là được .
Tiền ít tiền nhiều , đủ ăn là được .
Người xấu người đẹp , dễ coi là được
Người già người trẻ , miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo , hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được .
Bà xã càu nhàu , chăm lo là được .
Khi con còn nhỏ , dạy dỗ thật nghiêm .
Tiến sỹ cũng được , bán rau cũng xong .
Sau khi trưởng thành , ngoan ngoãn là được .
Nhà to nhà bé , có chỗ ở là được .
Hàng hiệu hay không , mặc được là được .
Tất cả phiền não , biết xả là được .
Kiên trì cố chấp , biết bỏ xuống là được .
Sống 1 kiếp người , bình an là được .
Không phải có tiền , muốn gì cũng được .
Tâm tốt việc tốt , có thể thay đổi số mệnh .
Ai đúng ai sai . Trời biết là được .
Tu phúc tu thân , kiếp sau càng tốt .
Thiên địa vạn vật , tùy duyên là tốt .
Có rất nhiều việc , nhìn xa trông rộng .
Mọi người đều tốt , ngày ngày đều tốt .
Anh tốt tôi tốt , thế giới sẽ tốt .
Nói tóm lại , tri thức là quan trọng nhất .
Nói nhiều như vậy , hiểu được là tốt ,

vẫn còn chưa hiểu , xem lại 2 lần 。

Mỹ Ái (sưu tầm) 

No comments:

Post a Comment