Sunday, June 23, 2013

Trở Về Mái Nhà Xưa

Come back to Sorrento

 

Nhạc Ngoại quốc - tiếng hát : Họa Mi

                                     

                                   Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.
                                   Về đây với mầu gió ngày lang thang
                                   Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng.
                                   Ôi lãng du quay về điêu tàn.

                                   Đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa ?
                                   Và đâu bướm tơ vui cùng mùa ?
                                   Một mùa Xuân mới, mắt ôm nắng hào hoa.

                                   Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan.
                                   Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan.
                                   Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
                                   Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn.

                                   Mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh.
                                   Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh.
                                   Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh.
                                   Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn

                                   Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh.
                                   Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh.
                                   Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về
                                   Đang khóc than trên đường não nề.

                                   Thôi nhé đừng hoài âm xưa
                                   Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà
                                   Người ngồi im bóng
                                   Lắng nghe tháng ngày qua. Lời Việt : Phạm Duy.
___________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment