Monday, June 3, 2013

NỢ TÌNH

  TRẦM TƯỞNG-NCM                                                Từ ngày áo trắng thư sinh 
                               Nay đầu đã bạc nợ tình chưa suông
                               Nợ tình muôn kiếp tơ vương
                               Không sao trả được nên thương nhớ hoài! 
                               Mượn người hạnh phúc một đời 
                               Chẳng cho! Ta phải chịu lời đắng cay
                               Bây giờ người đã xa bay
                               Còn ta đông lạnh đêm ngày nhớ thương
                               Lưới tình người giăng, ta vương
                               Nên ta đành chịu sầu thương suốt đời! 


 TRẦM TƯỞNG-NCM _________________________________________________
_______________________________________________

No comments:

Post a Comment