Monday, March 17, 2014

NỖI NIỀM RIÊNG EM

Thơ Nguyễn Bích Sơn

Kính dâng hương hồn Anh Nguyễn Hữu Nghề.
Và cho Người vừa nằm xuống.
 

NỖI NIỀM RIÊNG EM

 Trong căn phòng đơn côi
Em nằm khóc một mình
Lệ sầu lăn trên má
Nhạt nhoà cả mắt môi

Hởi người tình tôi yêu
Người có biết bao chiều
Tôi ngồi nghe thương nhớ
Tràn về trong cô liêu
Giờ người đã ra đi
Đâu còn có biết gì
Đêm về ôm gối chiếc
Tôi khóc tình biệt ly
Đường trần giờ mình tôi
Lang thang cùng tháng ngày
Cố quên hình bóng cũ
Của cuộc tình không may
Trên đường đời giờ đây
Tôi sống kiếp lưu đày
Đêm về ôm kỷ niệm
Thương nhớ bao giờ khuây 


NGUYỄN BÍCH SƠN
(Houston, February 25, 2014)

_________________________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment