Tuesday, March 4, 2014

XA RỒI

Thơ Bích Sơn
* Tặng Nguyễn Hữu Nghề
Anh ơi giờ đây đã xa rồi
Nhưng tình Anh sống mãi trong Em 
Anh đi về nơi miền miên viễn
Bỏ lại mình Em chốn quê người

Quê người giờ đây Em một bóng
Lủi thủi bên đời kiếp tha hương
Đêm nhớ đến Anh lòng dậy sóng
Em nghe cô quạnh suốt canh trường...

Houston, October 10/ 2013 

Bích Sơn 

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment