Saturday, May 17, 2014

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Nhạc và lời Nguyễn Đức Quang

Trình bày hợp ca

 


…   …   …

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài 
Từng ngày qua 
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi 
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 
Còn Việt Nam 
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng


…   …   …

________________________________________________

No comments:

Post a Comment