Friday, October 10, 2014

Tiếng Chuông Chiều Thu

Sáng tác Tô Vũ - Tiếng hát Quỳnh Giao

 

...   ...   ...

Ngày nào khi chiến chinh xong
Hồi chuông vang reo muôn tiếng đồng
Chuông khơi mùa nắng mới 
Tình ta đẹp bao nhiêu
H
ồn anh thầm nhắc tiếng chuông ban chiều

No comments:

Post a Comment