Sunday, October 26, 2014

Mùa Thu Cho Em

Sáng tác Ngô Thụy Miên
Tiếng hát Ý Lan & Quang Tuấn


…   …   …
Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu trôi

…   …   …


No comments:

Post a Comment