Friday, June 5, 2015

XUÂN SEATTLE,

   TỪ-SƠN

Seattle Japanese Gardens photo by Claudia Cooper


                                               Mùa Xuân Seattle,
                                      Nắng về như son tô,
                                      Trên cánh đào buốt gió,
                                      Bên hàng cây  maple.

                                      Cô em cười thật tươi,
                                      Mắt xanh như mây trời,
                                      Em có là tiền kiếp,
                                      Của chốn nào xa xôi?

                                       Anh từ nơi rất xa,
                                       Mang nặng nghiệp hải hồ,
                                       Dừng chân chiều Tây Bắc,
                                       Ru hồn vào trong mơ.

                                       Đường đi vào cung mơ,
                                       Mỗi lúc một hoen mờ,
                                       Tìm em hoài chẳng thấy,
                                       Chỉ thấy bóng nguyệt nhòa!

                                        Tình mình không trái ngang,
                                        Mà xa nhau dễ dàng,
                                        Em đi, không ngoảnh mặt,
                                        Anh đi, sầu mênh mang.

                                        Em đâu? Quê ta đâu?
                                        Tháng năm nào, đâu nào?
                                        Mây trôi theo cánh hạc,
                                        Bồng bềnh giấc chiêm bao.

                                        Mùa Xuân  Seattle,
                                        Gió về như sóng xô,
                                        Nghe gió rên trong lá,
                                        Nghe Xuân buồn...vu vơ!
                                                                          

TỪ-SƠN

_______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment