Saturday, August 22, 2015

24 Giờ Phép - Đan Nguyên


Thương quê hương và bé nhỏ tình này… 
(ảnh internet)

24 Giờ Phép

Sáng tác Trúc Phương
Tiếng hát Đan Nguyên

https://youtu.be/7untlecz3iQ?list=RD7untlecz3iQ

No comments:

Post a Comment