Saturday, August 8, 2015

LK. Trăng Tàn Trên Hè Phố…

Sáng tác Phạm Thế Mỹ
Tiếng hát Băng Tâm & Đặng Thế Luân


Tôi lại gặp anh
Người trai nơi chiến tuyến
Súng trên vai bước lê qua đường phố
Tôi lại gặp anh
Giờ đây nơi quán nhỏ
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ
…   …   …

No comments:

Post a Comment