Sunday, September 27, 2015

Dẫu là mai sau

Nhiên Hạ

                                              

                                               Đường trần đôi gánh trên vai
                                               Nhịp đưa kẽo kẹt bám hoài gót chân
                                               Vai vươn những gánh nợ trần
                                               Nghiêng nghiêng chiếc nón che phần nắng mưa

                                               Nhọc nhằn sớm tối rồi trưa
                                               Bàn chân mẹ đó sạm vừa tuổi con 
                                               Gánh đời mẹ gánh luôn con
                                               Gót chân dẻo đó lối mòn cũng than!

                                               Một đời xuôi ngược xuôi ngang
                                               Gánh gồng phận mẹ lo toan mọi phần
                                               Giờ đây tuổi hạc mấy tầng
                                               Bước chân mẹ đó ngập ngừng làm sao!

                                               Nghĩ thương thân mẹ dường nào
                                               Đôi chân khoẻ đó giờ sao yếu dần
                                               Dẫu rằng con tạo xoay vần
                                               Dẫu rằng sinh tử lộ gần lộ xa

                                               Đời con có mẹ ê a...
                                               Yêu thương ghi nhớ dẫu là mai sau
                                               Vai con gánh nốt nỗi sầu
                                               Hầu cho chân mẹ bớt đau đôi phần...

Nhiên Hạ
09172015
___________________________________________________________________________

1 comment:

  1. Xem bài thơ cùa Nhiên Hạ làm lòng mình thấy buồn và chợt nhớ đến bài ca
    " Bông Hồng Cài Áo" của Đặng Thế Mỹ.

    ReplyDelete