Friday, September 4, 2015

Thông báo về ngày Đại Hội CHS LT Qui Nhơn toàn thế giới năm 2016Ban Tổ Chức Đại Hội CHS LT Qui Nhơn toàn thế giới năm 2016 xin trân trọng thông báo chương trình Đại Hội năm 2016 của CHS LTQN như sau :

* Tiền Đại Hội :
- Ngày 9 tháng 7 năm 2016
- Địa điểm và thời gian sẽ thông báo sau

* Đại Hội chính:
- Ngày 10 tháng 7 năm 2016
- Tại Paracel Seafood Restaurant
   15583 – 15589 Brookhurst Sreet – Westminster, CA 92638 – USA
- Từ 10:00 AM đến 04:00 PM

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Sinh LT và Thân Hữu tham dự hai ngày Đại Hội thật đông vui vào ngày giờ nói trên.

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội,

Trưởng Ban Đại Diện kiêm Trưởng Ban Tổ Chức,
Văn Công Định

No comments:

Post a Comment