Saturday, September 19, 2015

HÁI SEN

* Nhận từ email của Phạm Bá Trực

Một bài thơ 5 chữ hiệp vần bằng trắc của Trần Văn Hai với lời thơ nhẹ nhàng và giản dị như giọng nói của trẻ thơ.

HÁI SEN


Em nhớ mùa sen nở,
Em cùng chị ra ao…
Chị bảo em bưng rổ,
Chị đi trước, em sau.Hôm sau, lúc ra chợ
Để bán rổ hoa sen,
Rằng:”Chị ơi, hãy nhớ!
Mua em bánh với kèn!”

Đến nay mùa sen nở,
Chỉ mình em hái sen!
Và chẳng ai ra chợ
Để mua em, bánh kèn!

Bên đầm sen đã nở
Nhưng chị đã theo chồng…
Em bâng khuâng hồi nhớ
Thuở cùng chị bẻ bông…


Trần Văn Hai
(Diễn Đàn Lý Học Đông Phương)

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment