Wednesday, September 16, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân ƯuĐược tin buồn từ bạn Trần Đông Oanh
 
Thầy Hà văn Thạnh

Cựu Giáo Sư Toán Trường Nữ Trung Học Quy Nhơn
mệnh chung lúc 2:45 sáng ngày 14/9/2015
tại tư gia thuộc Phường An Phú - Quận 2 - Sài Gòn / Việt
 Nam

Lễ động quan ngày 17/9/2015
Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa - Sài Gòn

Toàn thể Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn Hải Ngoại
xin Thành Kính Phân Ưu cùng Cô Nguyễn Thị Lan và Tang Quyến
Cầu chúc Hương Linh Thầy Hà Văn Thạnh sớm về cõi Vĩnh Hằng
và hưởng Nhan Thánh Chúa

Thành Kính Phân Ưu


_______________________________________

No comments:

Post a Comment