Tuesday, September 1, 2015

Mẹ ! Cha !

Trần Đông Oanh


Mẹ !

Suốt một đời vất vả
Cho gia đình bình an
Mẹ như sen thơm ngát
Tỏa hương khắp nhân gian !

Cha !

Bây giờ con mới thấm
Thế nào là mồ côi
Núi Thái Sơn đã khuất
Bàng hoàng ánh sao rơi !

Trần Đông Oanh

______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment