Tuesday, June 12, 2018

Cám ơn Việt Nam

Tấn Lê                             Tôi đã khóc khi vào trang youtube
                             Thấy Sài Gòn thức giấc giữa cơn mơ...
                             Đẹp làm sao bao năm tháng mong chờ...
                             Sài Gòn thức tỉnh... Ôi Sài gòn tỉnh thức... !


                             Đẹp làm sao... triệu cõi lòng sôi sục...
                             Cùng đứng lên dưới nóng bức trưa hè
                             Chống xâm lăng, chống “đặc khu kinh tế”
                             Cám ơn Sài Gòn, cám ơn quê hương ngạo nghễ…
                              Hát vang trời “tiếng thét vạn con tim”
                              Vì tự do, độc lập hãy đứng lên...
                              Đừng khiếp sợ, đừng cúi đầu chờ đợi...


                              Tôi đã khóc vì niềm vui đang tới...
                              Không phân chia Nam, Bắc, Trung Nguyên...
                              Cùng nắm tay đứng dậy thề nguyền...
                              Ta nhất định có ngày mai quang phục...
                              Cám ơn Sài Gòn...
                              Cám ơn Tổ Quốc...
                              Cám ơn quê hương cho tôi niềm mơ ước...
                              Sẽ có ngày đất nước được tôn vinh...
                              Đàn trẻ thơ thôi sẽ hết đi tìm...
                              nơi xứ lạ với nỗi buồn vong quốc...
                              Việt Nam ơi... !!! Xin hãy đừng khuất phục… !!!

Kỷ niệm ngày 10 tháng 6 năm 2018
Tấn Lê


_______________________

No comments:

Post a Comment