Monday, June 25, 2018

Việt Nam ngày nay, khi chẳng còn gì để mất

Đã đến lúc tức nước vỡ bờ

.

Người dân Việt nam hôm nay đã không còn  im lặng  khuất phục..
Không cho xét nhà lúc 1 giờ sáng nếu không  xuất trình được chứng minh mình là công an ..


.
.
Và còn nhiều nữa ..

Nếu bạn không thể là Mặt Trời ,thì cũng đừng làm một đám mây.

Trông người lại nghĩ đến ta. Có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải làm con rùa rút đầu tới bao giờ?? Còn im lặng tới bao giờ?

Hãy tự hỏi và tự trả lời ! 


Văn Mỹ Ái

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment