Tuesday, June 12, 2018

Địa chỉ mới nhất thuận lợi cho Tiền Đại Hội CHS LTQN 2018 / Nam Cali.


1. Để thuận lợi cho việc sinh hoạt, Tiền Đại Hội CHS LTQN 2018 / Nam Cali. sđược tổ chức tại

Thanh Sang Studio
8345 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92844

Ngày 7 tháng 7 năm 2018
Từ 2:00PM đến 8:00PM

2. Tiền Đại Hội sẽ không tổ chức tại tư gia GS Vũ Xuân Trinh.

Trân trọng.

TM. Ban Tổ Chức,
Trưởng Ban,
Văn Công Định

(click lên hình để thấy rõ hơn)

Ban Tổ Chức ĐH CHS LTQN

No comments:

Post a Comment