Thursday, June 21, 2018

Mai tôi đi

                     Đưa người ta không đưa qua sông 
                          Sao nghe tiếng sóng vọng trong lòng?
                            Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
                          Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
                              (Tống biệt hành: Thâm tâm)

               
        

Mai tôi đi
                             Thơ: Nguyên Sa - Nhạc: Anh Bằng - Ca sỉ: Nguyên Khang 
                         
                                                                      
          Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ,
          Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
          Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau,
          mình cũng sẽ xa nhau.

         Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc

         Nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
         Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau, 
         mình cũng sẽ xa nhau

         Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.

         Đời trăm muôn góc phố, con đường thật dài.
         Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu

         Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền

         Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời
         Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi

         Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ

         Nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
         Muôn vạn u sầu, rồi cũng sẽ xa nhau
         Mình cũng sẽ xa nhau.

Mỹ Ái - chuyển tiếp


____________________________ 

No comments:

Post a Comment