Friday, February 1, 2019

Quà Sinh Nhật.

Từ Lê


Ngày Cu lên 8 tuổi, Bố mua cho Cu chiếc xe đạp
Từ đó chiếc xe đạp là niềm vui của Cu mỗi chiều Cu đi học về.
Cu mê đạp xe lắm, về đến nhà là lấy xe ra đạp trong khi Mẹ làm cơm chiều chờ Bố.

Một hôm đang làm việc, Mẹ gọi cho Bố:

" Anh à, hôm nay anh về mắng cho Cu một trận đi. 
Em đang làm việc mà nó cứ gõ cửa phòng đòi xin 4 đồng.
Em nói chờ Mẹ làm việc xong đã, rồi Mẹ cho.
Vậy mà nó cứ nằng nặc gõ cửa liên tục, làm cho em không làm việc được!
Hỏi xin để làm gì thì không nói.
Em giận quá phải gọi cho anh đây."

Nghe Mẹ nói mách Bố, Cu thôi không quấy rầy Mẹ nữa.

Buổi cơm chiều Bố hỏi Cu:

"Tại sao Cu làm phiền Mẹ như vậy và xin để làm gì?"

"Cu đạp xe, thấy người ta bán Yard Sale cái kính râm đeo mắt.
Cu muốn xin 4 đồng mà Mẹ không cho.
Cu sợ người ta bán mất.
Cu sẽ không có quà sinh nhật....cho Bố ngày mai!"
Nói xong, Cu gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Bố chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Mẹ, 
thấy... những giọt nước mắt đang lăn dài.
Từ Lê. 25/01/2019

______________________________ 

No comments:

Post a Comment