Tuesday, July 19, 2022

Hạnh ca tháng bảy

 Hạ anh
                 yêu nhau đủ hết đời
                 hết một đời đã đủ
                 đừng kiếp nào gặp nhau
                 nên là câu chuyện cũ
                         
                 ngày khép lại từ lâu 
                 vườn xưa mù sương khói 
                 thân nầy thêm nhức mỏi 
                 đêm nặng nhọc thở dài 
                 nhánh đời trĩu hai vai
                 cửa từ tâm khép lại 

                 đường về còn hớt hải 
                 môi vẫn phải nói cười 
                 vô thường thuở xa xôi
                 ngày tàn theo nắng vội 
                 đời miệt mài trôi nổi 
                 chân đi đâu về đâu
                 một vòng tròn bể dâu 
                 trùng trùng duyên khởi lại

                 chiều sắp tàn một mái
                 ai còn lại nơi này 
                 chim xoải cánh bay đi 
                 tóc bạc màu sương gió 
                 nằm đếm từng hơi thở 
                 mong nỗi nhớ tàn phai
                 đời lăn hoài đi mãi
                 tình nào không khờ dại 
                 ngoảnh lại đã mù xa

                 dưới chân ngày thiết tha 
                 ngồi lặng yên ngắm bóng
                 xót xa một đời ta
                 xin thời gian lắng đọng.. !

Hạ anh
tháng bảy, năm 2022
________________

No comments:

Post a Comment