Friday, January 19, 2024

Làm sao giữ …

 

  Làm sao giữ lại điều không thể..

  Cát biển tuôn dần qua kẽ tay,

  Làm sao miên viễn... đời dâu bể

  Bảo gió trên ngàn thôi cuốn mây!


  Làm sao níu áo thời gian lại

  Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi.

  Làm sao tìm thấy dòng sông cũ

  Lạ lẫm chiều nay bến lở, bồi.


  Làm sao giữ được tình ban sớm

  Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu.

  Ta trách sao người thay đổi vội

  Chắc gì...ta chẳng đổi thay đâu!


  Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa

  Hào phú...vang danh của một thời.

  Phút chốc một chiều bao ''cái của..''

  Đồng tình đội nón chạy xa xôi.


  Soi gương thấy nụ cười năm đó

  Chẳng biết vì đâu.. méo mó rồi!

  Làm sao giữ được điều không thể...

  Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi.


  Vốc nước lòng tay không giữ được

  Mọi vật trên đời cũng.. rứa thôi!

Thích Tánh Tuệ

__________________

No comments:

Post a Comment