Wednesday, January 31, 2024

NẰM BỆNH

TỪ KẾ TƯỜNG

Từ Kế Tường

   Một ngày bệnh thêm một ngày dài

   Năm tàn nắng úa gió vàng phai

   Đời ta có phải là cánh lá

   Đang rụng qua trời để thoát thai?


   Ngẩm lại trong vòng quay lẩn quẩn

   Trả vay được mất cõi ta bà

   Ngồi lại đường chiều lòng cô quạnh

   Hỏi mây còn trắng chốn mù xa?


   Ta ngày tháng cũ nhớ rồi quên

   Em trong ảo mộng biết đâu tìm

   Cứ thế như trò chơi cút bắt

   Hai người lạc hướng, lạc con tim


   Thôi thế đành thôi tay giã biệt

   Vẫy qua cát bụi đã muôn trùng

   Vai nghiêng áo mỏng đừng tưởng tiếc

   Nẻo về phố cũ mắt rưng rưng


   Đã hát ru người nhịp võng xưa

   Có bao mưa nắng có bao mùa

   Nửa duyên sơ ngộ tình vạn dặm

   Nửa nợ ta ngồi chợ xế trưa


   Đành vậy người ơi sông nước cạn

   Bìm bịp kêu dài trước bể dâu

   Mỗi váng phù sa vàng lớp lớp

   Vẫn không gắn được mối tơ sầu


   Một ngày bệnh thêm một ngày vơi

   Nỗi đau xương thịt nỗi đau đời

   Ngẫm lại quanh ta hồn phách cũ

   Lấp dưới rêu mờ một giếng khơi


Từ Kế Tường
(Bến Lặng 28-1-2024)

_________________________

No comments:

Post a Comment