Sunday, October 16, 2011

NỤ CƯỜI SÁNG CHỦ NHẬT

 10 Lời mẹ dạy ...con trai !!!!1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.


Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc ?
- Con thương bố con quá
 
                   **** 
 
 
   Lên thiên đàng sớm


Thầy bói phán cho một ông đi xem:

"Đường hậu vận của ông rất tốt .

Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng" .

Ông kia bèn hỏi :

- Thế nếu vợ tôi chết trước?

- Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó .
                                             
  *Định nghĩa "Hôn"là gì ??
 

Hôn nhau trên cầu là cầu hôn . 

Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn . 

Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn . 

Hôn người nào đó gọi là hôn nhân . 

Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú . 

Hôn vợ gọi là hôn thê . 

Hôn chồng gọi là hôn phu . 

Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước . 

Mới hôn xong gọi là tân hôn . 

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn . 

Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn . 

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn .

........ 

Mỹ Ái ( sưu tầm )

No comments:

Post a Comment