Friday, March 20, 2020

Đông lai Tây độ lại đăng trình..

  Rongchoi  

 Em long nhong đội nắng 
Gánh xuân về còn xanh
Chuối mới gầy vườn vắng
Tết mùa sau ngọt lành

Nam mô Phật đứng ngoài rào 
Gõ chuông hỏi chú tiểu nào đi chơi 
Nam mô Tổ chẳng đáp lời 
Đánh cho một gậy chợt rơi cái đầu 
Nam mô giải thoát là sao? 
Ăn chưa rửa bát nháo nhào ích chi
Uống trà thì phải dọn ly 
Nam mô hiện tại thầm thì nam mô
Xây cho ta ngôi nhà màu đất 
Mái cỏ vàng, ngọt mật nắng phơi
Sáo kêu chiều mây trắng rong chơi
Căng dây gió kéo trời xanh thẳm
Ta sinh ra từ thời …xưa lắm
Mượn thân này vay tạm duyên em
Lang thang muôn kiếp say mềm
Ngất ngây men Đạo bên thềm đời trôi
Nay ra nằm ở trên đồi
Nhớ ta cái thưở đưa nôi đất trời.


Mơ đang vẽ căn nhà màu tím
Nhuộm cổng rào ngọt lim hoa sim
Hàng hiên im, hoa dại bên thềm
Chiều với nắng về chơi vách vắng
                                                 Mây trôi ngang buông hương gửi tặng
                                                 Chùm lan rừng bàng bạc tiếng chim
                                                 Này long lanh giọt nước êm đềm
                                                 Mắt đang vẽ nét em huyền thoại
                                                 Hứng sao rơi từ trời xa ngái
                                                 Em rớt vào đom đóm vừa bay
                                                 Chấm sương khuy lạnh gót sen đài
                                                 Về với lá cỏ phai nhẹ bước

 Này trẻ cho Già gởi trâu xanh
Trông luôn cho Lão my trang kinh
Đạo Đức (*) áo ci thôi mặc lấy
Đông lai Tây độ lại đăng trình ..  
(*) nghe Bác Hai nhắc lại sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử


RongChoi   
_____________________________________________________
________________________________

No comments:

Post a Comment