Sunday, February 24, 2013

RongChoi .. Đông lai Tây độ lại đăng trình..

     
 
   
     Em long nhong đội nắng 
     Gánh xuân về còn xanh 
     Chuối mới gầy vườn vắng
     Tết mùa sau ngọt lành 
Nam mô Phật đứng ngoài rào 
Gõ chuông hỏi chú tiểu nào đi chơi 
Nam mô Tổ chẳng đáp lời 
Đánh cho một gậy chợt rơi cái đầu 
Nam mô giải thoát là sao? 
Ăn chưa rửa bát nháo nhào ích chi
Uống trà thì phải dọn ly 
Nam mô hiện tại thầm thì nam mô
  
    
           Xây cho ta ngôi nhà màu đất
           Mái cỏ vàng, ngọt mật nắng phơi
           Sáo kêu chiều mây trắng rong chơi
           Căng dây gió kéo trời xanh thẳm
           Ta sinh ra từ thời …xưa lắm
           Mượn thân này vay tạm duyên em
           Lang thang muôn kiếp say mềm
           Ngất ngây men Đạo bên thềm đời trôi
           Nay ra nằm ở trên đồi
           Nhớ ta cái thưở đưa nôi đất trời 
      Mơ đang vẽ căn nhà màu tím 
      Nhuộm cổng rào ngọt lim hoa sim 
      Hàng hiên im, hoa dại bên thềm
      Chiều với nắng về chơi vách vắng 
      Mây trôi ngang buông hương gửi tặng 
      Chùm lan rừng bàng bạc tiếng chim 
      Này long lanh giọt nước êm đềm 
      Mắt đang vẽ nét em huyền thoại 
      Hứng sao rơi từ trời xa ngái 
      Em rớt vào đom đóm vừa bay 
      Chấm sương khuy lạnh gót sen đài
      Về với lá cỏ phai nhẹ bước
 


Này trẻ cho Già gởi trâu xanh
Trông luôn cho Lão my trang kinh
Đạo Đức (*) áo ci thôi mặc lấy
Đông lai Tây độ lại đăng trình ..  


(*) nghe Bác Hai nhắc lại sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử


RongChoi    _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment